Nibo Stone

Win-Win situatie

In ons beleid kijken we niet alleen naar de rentabiliteit en continuïteit van de onderneming, maar ook naar de maatschappelijke- en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving. We zien dat op deze gebieden zeker winst is te boeken. Zo ervaren we dat we dankzij ons betrokken en ondersteunend personeelsbeleid het ziekteverzuim wisten terug te dringen. Ook leidde het beleid ertoe dat de arbeidsproductiviteit steeg. Onze faalkosten hebben we sterk weten te reduceren. Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct, wat weer een concurrentievoordeel oplevert. Door innovatief en verantwoord met ondernemen bezig te zijn, onderscheiden we ons van onze concurrentie.

Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct