Nibo Stone NL
A description of the image.

Win-Win situatie

In ons beleid kijken we niet alleen naar de rentabiliteit en continuïteit van de onderneming, maar ook naar de maatschappelijke- en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving. We zien dat op deze gebieden zeker winst is te boeken. Zo ervaren we dat we dankzij ons betrokken en ondersteunend personeelsbeleid het ziekteverzuim wisten terug te dringen. Ook leidde het beleid ertoe dat de arbeidsproductiviteit steeg. Onze faalkosten hebben we sterk weten te reduceren. Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct, wat weer een concurrentievoordeel oplevert. Door innovatief en verantwoord met ondernemen bezig te zijn, onderscheiden we ons van onze concurrentie.

Beter opgeleid personeel leidt tot een hogere kwaliteit van ons eindproduct
Lees meer over ons IMVO beleid:
Groeve Nibo Stone
We werken aan een verbetering van de leefomgeving van arbeiders in groeves en fabrieken waarbij het milieu zo min mogelijk wordt geschaad.
DSC 0700 3 1500
Centraal staat het welzijn van mensen. Van onze eigen medewerkers, maar ook van onze co-makers, andere partners, leveranciers en klanten.
De wereld van morgen
Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen willen wij duurzaam en bewust omgaan met de omgeving in de hele productieketen.