Nibo Stone NL
A description of the image.

Internationaal Verantwoord Ondernemen

Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt. In landen als China en India, waar veel natuursteen wordt geproduceerd, zijn de sociale en arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de groeve en fabrieken vaak niet op een voor Europese begrippen acceptabel niveau en zijn er omstandigheden waarbij het milieu wordt geschaad.

Nibo Stone vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op een duurzame manier plaatsvindt. Wij zijn ons ervan bewust dat er in de landen van waaruit wij natuursteen importeren, risico's zijn op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Het is ons streven om direct bij fabrieken in te kopen waar we een langjarige verbintenis mee hebben. Die fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten. We gaan dan ook regelmatig met onze leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan bod komen. Wij verwachten van onze leveranciers een zelfde visie en wijzen zaken als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie ten strengste af.

Wij willen bijdragen aan een duurzamere wereld. Door hoogwaardige, prachtige natuursteenproducten te leveren en door op een positieve manier bij te dragen aan de ontwikkeling van de plekken waar onze natuursteen wordt gewonnen en verwerkt. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een fundamenteel onderdeel van ons beleid en compleet geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Samen met onze leveranciers werken we aan een milieuvriendelijke en menswaardige natuursteenketen.

Granite

Initiatief Trustone

Nibo Stone is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In dit initiatief werken Nederlandse en Vlaamse bedrijven, vakbonden, ngo’s en overheden samen aan verduurzaming van internationale ketens.

Groeve Nibo Stone

Code of Conduct

Nibo Stone hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden, waarbij de uitgangspunten van Trustone worden nageleefd. Het MVO en de COC wordt periodiek besproken met onze leveranciers en we streven ernaar dat alle leveranciers de COC ondertekenen en het MVO beleid onderschrijven.

Stone Women Work Quarry Adobe Stock L

Plan van aanpak 2023

De plekken waar onze steen vandaan komt, staan niet altijd in een positief daglicht. De overheid ter plekke is vaak niet efficiënt genoeg om arbeids- en milieuomstandigheden goed te controleren. Daarom is het des te belangrijker dat wij ons best doen om de risico’s in kaart te brengen en ons inzetten om verbeteringen teweeg te brengen. Hoe we dit doen leest u in ons Plan van Aanpak 2023.

Maurice 320 260

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Maak een afspraak met Maurice van Nieuwenborg, directeur en coördinator van het IMVO beleid binnen Nibo Stone.