Nibo Stone

Internationaal Verantwoord Ondernemen

De natuursteenbranche in Nederland bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden.

Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt. In landen als China en India, waar veel natuursteen wordt geproduceerd, zijn de sociale en arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de groeve en fabrieken vaak niet op een voor Europese begrippen acceptabel niveau en zijn er omstandigheden waarbij het milieu wordt geschaad.

Brancheverenigingen, vakbonden en NGO (niet-gouvernementele organisaties zoals Stop Kinderarbeid en Landelijke India Werkgroep) proberen al langere tijd een vorm te vinden om de risico’s die met de winning en verwerking van het product gepaard gaan te identificeren, te adresseren binnen de keten en te reduceren aan de bron. Kinderarbeid is hierbij het meest in het oog springende risico.

Ook bij Nibo Stone gaan we periodiek met onze leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan bod komen. Wij verwachten van onze leveranciers een zelfde visie en wijzen zaken als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie ten strengste af. Bovendien doet Nibo Stone alleen zaken met partijen waarvan Nibo Stone goed inzicht heeft in de lokale omstandigheden.

In de branche zien we steeds vaker initiatieven die dit ondersteunen en hier werken we dan ook graag aan mee:

Earthworm Foundation

Eén van die initiatieven is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse importeurs en The Forest Trust (TFT). Dit is een internationale non-profit organisatie die helpt om verantwoord geproduceerde producten te winnen, produceren en verkopen.

Lees verder

Initiatief TruStone

Rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben de handen ineen geslagen om een IMVO-Convenant Duurzaam Natuursteen op te stellen. Maurice van Nieuwenborg, mede-oprichter en actief bestuurslid van Vereniging DI-Stone (branchevereniging voor natuursteenbedrijven) neemt in die rol deel aan de totstandkoming.

Lees verder

Pilot Projecten Natuursteen

Binnen de kaders van het Convenant Duurzaam Natuursteen is afgesproken dat er tenminste 3 pilots zullen worden uitgevoerd in verschillende kaders van de keten met als doel om lessen te trekken uit deze pilots over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid.

Lees verder

Doelen Nibo Stone

Nibo Stone vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaatsvindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten.

Lees verder