Nibo Stone NL

Internationaal Verantwoord Ondernemen

De natuursteenbranche in Nederland bestaat uit enkele honderden bedrijven gespecialiseerd in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten zoals aanrechtbladen, grafstenen, monumenten, tegels, gevels en stoepranden.

Natuursteen wordt op veel plekken in de wereld gewonnen en verwerkt. In landen als China en India, waar veel natuursteen wordt geproduceerd, zijn de sociale en arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de groeve en fabrieken vaak niet op een voor Europese begrippen acceptabel niveau en zijn er omstandigheden waarbij het milieu wordt geschaad.

Brancheverenigingen, vakbonden en NGO (niet-gouvernementele organisaties zoals Stop Kinderarbeid en Landelijke India Werkgroep) proberen al langere tijd een vorm te vinden om de risico’s die met de winning en verwerking van het product gepaard gaan te identificeren, te adresseren binnen de keten en te reduceren aan de bron. Kinderarbeid is hierbij het meest in het oog springende risico.

Ook bij Nibo Stone gaan we periodiek met onze leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan bod komen. Wij verwachten van onze leveranciers een zelfde visie en wijzen zaken als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie ten strengste af. Bovendien doet Nibo Stone alleen zaken met partijen waarvan Nibo Stone goed inzicht heeft in de lokale omstandigheden.

In de branche zien we steeds vaker initiatieven die dit ondersteunen en hier werken we dan ook graag aan mee:

Initiatieven voor IMVO:

Earth Worm Foundation

Samenwerking van importeurs en non-profit organisaties om meer verantwoord geproduceerde natuursteen te winnen, produceren en verkopen.

Initiatief TruStone

Rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben de handen ineen geslagen.

Pilot Projecten Natuursteen

Drie pilots zijn opgestart om aanbestedende overheden te stimuleren om natuursteen meer maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Doelen Nibo Stone

We vinden het belangrijk dat de winning/verwerking van natuursteen duurzaam plaatsvindt en hebben voor de komende 5 jaar doelen gesteld.