Nibo Stone NL

(I) MVO

Social and environmental responsibility are embedded in our company culture

Wij zijn van mening dat het succes van onze producten meer inhoudt dan technische specificaties en kwaliteiten. Voor ons is duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een vast begrip binnen onze bedrijfscultuur. We willen dat de invloed van ons werk op de natuur zo gering mogelijk is en werken actief aan duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Daarom voeren we hierin zowel intern als op internationaal vlak een beleid en doen we mee met diverse initiatieven, zoals het Initiatief TruStone.

Lees meer over ons IMVO beleid:
DSC 0700 3 1500
Centraal staat het welzijn van mensen. Van onze eigen medewerkers, maar ook van onze co-makers, andere partners, leveranciers en klanten.
De wereld van morgen
Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen willen wij duurzaam en bewust omgaan met de omgeving in de hele productieketen.
Win win
In ons beleid kijken we ook naar de maatschappelijke- en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving.
Groeve Nibo Stone
We werken aan een verbetering van de leefomgeving van arbeiders in groeves en fabrieken waarbij het milieu zo min mogelijk wordt geschaad.