Nibo Stone

De wereld van morgen

Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen voor de toekomstige generaties, willen wij duurzaam en bewust omgaan met de omgeving in de hele productieketen. Wij spannen ons op de volgende manieren in:

Verminderen van afval

Wij zetten ons in voor reductie van afvalproductie. Zo wordt een slim zaagplan ingezet voor de vermindering van reststukken.

Gescheiden afvalverwijdering

Nibo Stone hanteert een gescheiden afvalverwijdering voor onder andere papier, hout, steenafval en chemisch afval. Samen met de afvalverwerkers zoeken we actief naar recyclingmogelijkheden. Zo filteren wij het putwater waarna het zuiver slib wordt opgevangen en periodiek wordt afgevoerd door afvalverwerkers. Zij gebruiken ons natuursteenafval als grondstof voor bijvoorbeeld de wegenbouw.

Zuinig op energie

Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om energie en water te besparen. Zo wordt het proceswater hergebruikt en zijn op onze kantoren stroombesparende maatregelen getroffen. Uiteraard benutten we groene stroom. Wij hebben geen eigen servers en beschikken niet over een onnodig uitgebreid wagenpark. Ook maken wij onze medewerkers bewust van een zuinige omgang met energie.

Delen van kennis

Door het delen van kennis en expertise, zowel binnen als buiten de natuursteenbranche, wil Nibo Stone een actieve rol spelen in het bouwen aan de toekomst. Wij organiseren regelmatig ‘Kennis Events’, waarin aspecten als duurzaamheid binnen de natuursteenbranche aan bod komen. Maurice van Nieuwenborg, directeur van Nibo Stone is medeoprichter van DI-Stone, de belangenvereniging voor ondernemers in de natuursteenbranche. Deze vereniging ondersteunt bedrijven bij Duurzaam en Innovatief ondernemen. Ook is Nibo Stone lid van MVO Nederland en is bezig zich te laten certificeren op de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een certificeerbare norm die de maatschappelijke activiteiten van een onderneming concreet en objectief zichtbaar maakt

Regelmatig gaan we met leveranciers aan tafel om onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu te bespreken

Lees verder over WIN-WIN SITUATIE