DE WERELD VAN MORGEN

Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen voor de toekomstige generaties, willen wij duurzaam en bewust omgaan met de omgeving in de hele productieketen. Wij spannen ons op de volgende manieren in:

Verminderen van afval

Wij zetten ons in voor reductie van afvalproductie. Zo wordt een slim zaagplan ingezet voor de vermindering van reststukken.

Gescheiden afvalverwijdering

Nibo Stone hanteert een gescheiden afvalverwijdering voor onder andere papier, hout, steenafval en chemisch afval. Samen met de afvalverwerkers zoeken we actief naar recyclingmogelijkheden. Zo filteren wij het putwater waarna het zuiver slib wordt opgevangen en periodiek wordt afgevoerd door afvalverwerkers. Zij gebruiken ons natuursteenafval als grondstof voor bijvoorbeeld de wegenbouw.

Zuinig op energie

Wij zijn continu op zoek naar mogelijkheden om energie en water te besparen. Zo wordt het proceswater hergebruikt en zijn op onze kantoren stroombesparende maatregelen getroffen. Uiteraard benutten we groene stroom. Wij hebben geen eigen servers en beschikken niet over een onnodig uitgebreid wagenpark. Ook maken wij onze medewerkers bewust van een zuinige omgang met energie.

Delen van kennis

Door het delen van kennis en expertise, zowel binnen als buiten de natuursteenbranche, wil Nibo Stone een actieve rol spelen in het bouwen aan de toekomst. Wij organiseren regelmatig ‘Kennis Events’, waarin aspecten als duurzaamheid binnen de natuursteenbranche aan bod komen. We zijn medeoprichter van DI-Stone, de nieuwe belangenvereniging voor ondernemers in de branche. Deze vereniging ondersteunt bedrijven bij Duurzaam en Innovatief ondernemen.

Regelmatig gaan we met leveranciers aan tafel waarbij onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu in de groeves en fabrieken aan bod komen. Wij verwachten van onze leveranciers een zelfde visie en wijzen zaken als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie ten strengste af. Diverse programma’s in de branche ondersteunen deze initiatieven. Zo werkt Nibo Stone mee aan de ontwikkeling van een Europees certificaat voor duurzaam geproduceerde natuursteen in het TFT Responsible Stone Program.

Regelmatig gaan we met leveranciers aan tafel om onderwerpen als veiligheid, gezondheid en milieu te bespreken

Deel via
Nibo Stone maakt gebruik van cookies Ok, melding sluiten