Nibo Stone NL

Een tevreden mens telt voor twee

Centraal bij Nibo Stone staat het welzijn van mensen. Van onze eigen medewerkers, maar ook van onze co-makers, andere partners, leveranciers en klanten. Daarom hebben we het volgende afgesproken:

Hardsteengebied 29

Respect voor de medemens

Nibo Stone voert een beleid waarin sociaal en respectvol handelen naar de medemens centraal staan. We werken nauw samen in een open en eerlijke bedrijfscultuur en helpen elkaar waar nodig. We handelen met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel naar klanten, medewerkers, toeleveranciers en de samenleving in het algemeen. Wij doen zaken in openheid en onderling vertrouwen en komen onze afspraken na.

Werkplaats Nibo Stone

Veiligheid en arbeidsomstandigheden

Het werken in de natuursteenbranche brengt risico’s met zich mee. Door instructies en voorlichting te geven en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen ter beschikking te stellen, worden deze risico’s binnen ons bedrijf tot een minimum beperkt. We zien er streng op toe dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Daardoor zijn we in staat om onze medewerkers een veilige en gezonde werkplek te bieden. Mocht een medewerker desondanks ziek of arbeidsongeschikt raken, dan spannen wij ons in om deze medewerker - zo mogelijk op aangepaste wijze – toch te laten werken binnen het bedrijf.

Sociaal en respectvol handelen naar de medemens staat centraal
Opleiding

Verbetering van expertise

Wij zien onze medewerkers als deskundigen. Daarom stimuleren en begeleiden wij onze medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we door opleidingstrajecten op te zetten met (interne en externe) scholingen. Diversiteit in de organisatie wordt gecreëerd door iedere arbeidskracht een kans te geven. Tegelijkertijd maken wij graag gebruik van de kennis en ervaring van oudere werknemers. Dankzij diverse regelingen is de inzetbaarheid van deze krachten gewaarborgd.

Binnen Nibo Stone wordt op vele manieren met de werknemers samengewerkt aan duurzame inzetbaarheid. Ook in samenwerking met ESF door het project ‘Duurzame inzetbaarheid’ bij Nibo Stone (2016-2018).

Alle personeel 800x571

Gezonde en tevreden medewerkers

Wij dragen actief bij aan de gezondheid van onze medewerkers. We stimuleren hen om op de fiets naar het werk te komen, te sporten en gezond te eten. We besteden aandacht aan mentale ondersteuning en zoeken samen met de medewerker naar een goede balans tussen werk en thuis. We beleiden hen om het beste uit zichzelf te halen. Hun inzet en betrokkenheid draagt in belangrijke mate mee aan ons succes.

Betrokken medewerkers

Wij streven naar betrokken medewerkers. Onze medewerkers denken actief mee over de ontwikkelingen van het bedrijf, wat vaak tot vernieuwende ideeën leidt. Volgens een vaststaande methodiek werken we in verbeterteams continu aan optimalisering van de kwaliteit van het werk. We stellen steeds nieuwe doelen waarbij gemeten wordt wat het resultaat is van ons eigen handelen. Tijdens regelmatig en gestructureerd overleg wordt dit resultaat getoetst en waar nodig bijgesteld.

Lees meer over ons IMVO beleid:
De wereld van morgen
Om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen willen wij duurzaam en bewust omgaan met de omgeving in de hele productieketen.
Win win
In ons beleid kijken we ook naar de maatschappelijke- en economische effecten van onze bedrijfsactiviteiten op de samenleving.
Groeve Nibo Stone
We werken aan een verbetering van de leefomgeving van arbeiders in groeves en fabrieken waarbij het milieu zo min mogelijk wordt geschaad.