Nibo Stone

Doelen Nibo Stone

Nibo Stone doet veel zaken met China. China is een land dat zich snel ontwikkelt. Veel fabrieken en groeves in de natuursteensector zijn al moderner dan in Europa. Ook de lonen zijn de laatste jaren snel gestegen en als gevolg van de jarenlange één-kind-politiek en dankzij goede scholing is het risico op kinderarbeid laag. Toch zijn er nog fabrieken en groeves waar risico’s zijn, met name op het gebied van stof en CO2-emissies bij het transport.  Nibo Stone doet alleen zaken met partijen waarvan Nibo Stone goed inzicht heeft in de plaatselijke omstandigheden.

In de komende 5 jaar heeft Nibo Stone zich tot doel gesteld om op het gebied van IMVO tenminste de volgende doelen te hebben bereikt:

  • Uitsluitend werken met bedrijven die minimaal het level 1 niveau behaald hebben binnen het RSP programma van TFT.
  • Actieve deelname aan het tot stand komen van het natuursteen convenant. En belangrijker nog, het behoud hiervan.
  • Overheden en opdrachtgevers er van bewust maken welke gevolgen het convenant heeft op de manier van inkopen.

Concrete voorbeelden van huidige werkwijze die hieraan toe bijdraagt:

# zeevracht met Evergreen

# eigen inspectie QI’s ter plekke en/of inhuur van onafhankelijke QI

# werken met level 1 gecertificeerde leveranciers indien voorhanden

Wilt u meer weten over dit onderwerp of graag een afspraak maken met Maurice van Nieuwenborg?

Neem contact met hem op.