Nibo Stone

Convenant Duurzaam Natuursteen

Rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO’s) hebben de handen ineen geslagen om een IMVO-Convenant Duurzaam Natuursteen op te stellen. Doel van het convenant is om op specifieke IMVO-risico’s binnen de productie- of toeleveringsketen van de natuursteenbranche binnen een termijn van 3 - 5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren. Het convenant biedt oplossingen voor problemen die bedrijven zelf niet geheel op kunnen lossen en handvatten om de mogelijke negatieve impact van de eigen onderneming of diens relaties in de keten te voorkomen/bestrijden. Rijksoverheid stelt hiervoor subsidies beschikbaar.

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Maurice van Nieuwenborg, mede-oprichter en actief bestuurslid van Vereniging DI-Stone (branchevereniging voor natuursteenbedrijven) nam in die rol deel aan de totstandkoming van het Convenant Duurzaam Natuursteen, dat inmiddels is omgedoopt tot Initiatief TruStone en is getekend door diverse bedrijven uit de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector (waaronder Nibo Stone) en de overheden van beide landen.

Lees verder over de PILOT PROJECTEN NATUURSTEEN