Nibo Stone

Kwaliteitsgarantie

Garantiecertificaat bij iedere aankoop

Om de kwaliteit van ons 100% natuursteen te kunnen garanderen, kopen we rechtstreeks in bij groeves over de hele wereld. We maken daarbij geen gebruik van tussenhandelaren. Op die manier weten we wat we in huis halen en blijft de continuiteit van onze voorraden gewaarborgd. We reizen regelmatig naar de groeves om na te gaan of de kwaliteit van het natuursteen aan onze eisen voldoet, maar ook omdat we er zeker van willen zijn dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur. Hierdoor kunnen wij garanderen dat onze natuursteen is gewonnen en verwerkt zonder kinderarbeid, dwangarbeid en zonder discriminatie. De mensenrechten worden in acht genomen en er is een minimale milieubelasting.

Garanties

Iedere klant ontvangt desgewenst bij zijn aankoop een garantiecertificaat. Bij ieder project dat door Nibo Services wordt verzorgd, wordt eveneens een garantieverklaring verstrekt. Nibo Stone geeft op de levering van natuursteen afbouwelementen een garantie van 5 jaar. Op de hechting van afbouwelementen geldt een garantie van 10 jaar. Ook bij gevelprojecten wordt een garantieverklaring verstrekt met een looptijd van 10 jaar voor geventileerde gevelbekleding op het niet losraken van de aanwezige verankering van het natuursteen en/of van de achterconstructie, het niet corroderen van (delen van) de verankeringsconstructie en het niet losraken en/of verzakken van (gelijmde delen van) de gevelbekleding.

De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product, een betrouwbare dienstverlening, betrokken voorlichting en specialistisch advies, heldere afspraken en een uitstekende service en nazorg.

Gegarandeerd duurzaam natuursteen