Nibo Stone NL

Tenax steenlijm 125 ml - donkergrijs

€ 10,00 Incl. 21% BTW
Op voorraad

Twee-componenten steenlijm (stopverf) voor het stoppen en lijmen van natuursteen, zoals marmer, graniet, travertin, kalksteen en leisteen.

inhoud

potje van 125 ml en een tube verharder van 5 ml

kleur

donkergrijs (solido grigio scuro)

toepassing

Ideaal voor het herstellen van gaatjes, open voegjes en scheuren in natuursteen.

gebruiksaanwijzing

De te stoppen delen moeten droog en schoon zijn. Houd u nauwgezet aan de dosering en de gebruiksaanwijzing.

Haal de gewenste hoeveelheid stopverf uit de pot en meng het met de benodigde hoeveelheid verharder. Het deel van het mengsel dat niet wordt gebruikt mag niet in de pot worden teruggedaan. Begin verharding (gel time): Verharding 3-7 minuten bij 25⁰C met 3% verharder. U kunt restanten van de lijm op ongewenste plekken makkelijk verwijderen met spiritus (voordat het helemaal droog is)

Bewaar de pot goed gesloten op een koele plaats bij ongeveer 20⁰C.

dosering

100 delen stopverf - 3 delen verhardingsmiddel

Fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor directe gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Waarschuwing
Buiten bereik van kinderen houden
Ontvlambare vloeistof en damp
Veroorzaakt huidirritatie
Veroorzaakt ernstig oogletsel
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
Kan langdurige schadelijk gevolgen voor in het water levende organismen hebben
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken
Beschermende kledij dragen
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen

Bij twijfel altijd contact opnemen met Nibo Stone

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is op aanvraag verkrijgbaar.