Nibo Stone NL

Strip

€ 17,00 Incl. 21% BTW
Op voorraad

Strip is speciaal ontwikkeld voor de snelle en grondige verwijdering van oud en hardnekkig vuil alsmede oude was- en polymeerfilms.

Inhoud

fles van 1 liter

Toepassing

Strip is zeer geschikt voor de grondige reiniging van natuurstenen en keramische vloeren. Het middel is geschikt voor binnens- en buitenshuis.

Gebruiksaanwijzing

Verdunde Strip op het oppervlak aanbrengen en ca. 10 minuten laten inwerken. Laat de vloer niet indrogen, de vloer moet koud zijn. Schrob de vloer grondig en neem de vervuilde oplossing op met een dweil, waterzuiger of mopemmer. Vloer goed naspoelen en ook dit water op dezelfde manier opnemen.

Dosering

Strip voor de verwijdering van oude vet- en waslagen puur of tot 1:5 verdund toepassen, afhankelijk van de mate van vervuiling.

Verbruik

1 fles van 1 liter is voldoende voor 15m2

Samenstelling

Samenstelling van de detergentia (eg) nr. 648/2004 bijlage VII: < 5%: - alifatische koolwaterstoffen - zeep - nta (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan - niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. Parfums.

Fabrikant/leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor directe gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Waarschuwing
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Irriterend voor de ogen, aanraking met de ogen vermijden.
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Bevat terpentijn, olie. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Goed ventileren.
Altijd eerst een proefstuk maken.

Bij twijfel altijd contact opnemen met Nibo Stone.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is op aanvraag verkrijgbaar.

Product vorstvrij bewaren.