Nibo Stone NL

Hardsteen olie

€ 15,00 Incl. 21% BTW
Op voorraad

Speciaal gemaakt om blauwe hardsteen op een zo natuurlijk mogelijke manier te onderhouden en te beschermen. Het geeft de steen een mooie, warme glans en beschermt tegen vlekken, vocht en vorst.

inhoud

flesje van 250 ml

toepassing

K25 hardsteenolie is geschikt voor het onderhouden en beschermen van hardsteen binnen- en buitenshuis.

gebruiksaanwijzing

Op een schone, zuigende, droge, was-, olie- en vetvrije ondergrond met een zachte doek gelijkmatig opbrengen. Bij sterk zuigende oppervlakken behandeling meerdere malen herhalen. Als de hardsteenolie niet geheel wordt opgenomen, het teveel opgebrachte materiaal na ca. 5 minuten tot een uur met droge doeken verwijderen.

Verbruik

Afhankelijk van het zuigend vermogen van de steen

Fabrikant/leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor directe gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Waarschuwing
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
Geen braken opwekken
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
Brandbaar
Buiten bereik van kinderen houden

Bij twijfel altijd contact opnemen met Nibo Stone
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is op aanvraag verkrijgbaar