Nibo Stone NL

Cementsluierverwijderaar voor Keramische tegels

€ 17,00 Incl. 21% BTW
Op voorraad

Cementsluierverwijderaar voor keramische tegels is een speciaal middel dat cementsluier, mortelresten, kalk, roest en vuil van zuurbestendige oppervlakken verwijdert.

Inhoud:

fles van 1 liter

Toepassing

Reinigt keramische wand- en vloertegels, klinkers en natuursteen. Niet geschikt voor kalkhoudende steensoorten zoals marmer, travertin of geïmpregneerde oppervlakken, evenals chroom en roestvrij staal.

Gebruiksaanwijzing

Het te reinigen oppervlak royaal nat maken met warm water. Product met een spons of borstel aanbrengen, eventueel schrobben. Afhankelijk van de mate van vervuiling 5-10 minuten laten inwerken, maar niet laten drogen. Voorzichtig inborstelen en afspoelen met veel water, herhaal de reiniging indien nodig. Om deze reiniging te vergemakkelijken, kun je dit ook uitvoeren met een schrobzuigmachine.

Let op: Dit product alléén op van tevoren benatte voegen gebruiken en niet op kalkhoudende (niet zuurbestendige) oppervlakken.

Dosering

Afhankelijk van de vervuiling maximaal 1:15 verdunnen met water of onverdund gebruiken.

Verbruik

1 fles van 1 liter is voldoende voor ca. 15 m2

Samenstelling

Samenstelling van de detergentia: niet-ionogene oppervlakteactieve stoff en, <5% UFI: X816-RNFY-3801-SEU

Fabrikant/leverancier stelt zich niet aansprakelijk voor directe gevolgen van het niet juist toepassen van de door haar geleverde producten of niet juist opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Waarschuwing
Bevat HYDROCHLORIC ACID. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking beware. Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Altijd eerst een proefstuk maken.

Bij twijfel altijd contact opnemen met Nibo Stone.
Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is op aanvraag verkrijgbaar.
Algemeen
Kantoor
Postadres

Reubenberg 25
6071 PS Swalmen

Openingstijden
Ma - vrij
8.30 - 17.00
Wk 31-32-33
gesloten
Showroom Vianen
De Limiet 3r-3s
4131 NR Vianen
Openingstijden
Maandag
10:00 - 17:00
Dinsdag
10:00 - 17:00
Woensdag
10:00 - 17:00
Donderdag
10:00 - 17:00
Vrijdag
10:00 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 16:00
Zondag
11:30 - 16:00

13 & 14 juli ivm 60-jarig jubileum gesloten

Showroom Venlo
Floralaan 1
5928 RD Venlo
Openingstijden
Maandag
gesloten
Dinsdag
08:30 - 17:00
Woensdag
08:30 - 17:00
Donderdag
08:30 - 17:00
Vrijdag
08:30 - 17:00
Zaterdag
10:00 - 16:00

13 juli ivm 60-jarig jubileum gesloten

In augstus di-vrij: 10:00-17:00u, za: 10:00-16:00u