Nibo Stone NL

Initiatief TruStone voor duurzamer natuursteen

In landen als China en India, waar veel natuursteen wordt geproduceerd, zijn de sociale en arbeidsomstandigheden van de arbeiders in de groeves en fabrieken vaak niet op een voor Europese begrippen acceptabel niveau en zijn er omstandigheden waarbij het milieu wordt geschaad.

Al langere tijd proberen allerlei organisaties een vorm te vinden waarbij die risico’s kunnen worden geïdentificeerd, geadresseerd en vooral gereduceerd. We zien steeds vaker gezamenlijke initiatieven ontstaan en Nibo Stone werkt hier graag aan mee.

Nibo Stone groeves en fabrieken 4

Substantiële stappen van verbetering

Een van die initiatieven komt vanuit een samenwerking tussen rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Zij hebben een convenant Duurzaam Natuursteen opgesteld met als doel om binnen een termijn van 3-5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor groepen die negatieve gevolgen ervaren van de specifieke IMVO-risico’s binnen de productie- of toeleveringsketen van de natuursteenbranche.

Nibo Stone groeves en fabrieken 3

Jaarlijkse rapportage aan secretariaat

Maurice van Nieuwenborg, directeur van Nibo Stone, was betrokken bij de totstandkoming van het Convenant Duurzaam Natuursteen, dat inmiddels is omgedoopt tot Initiatief TruStone. Het initiatief is inmiddels getekend door diverse bedrijven uit de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector en de overheden van beide landen. Ook Nibo Stone tekende als een van de eerste bedrijven uit de afbouwsector en werkt daarmee aan haar maatschappelijk verantwoord ondernemen en rapporteert daarover jaarlijks aan het secretariaat van Initiatief TruStone.

Nibo Stone groeves en fabrieken 2

Toenemende eisen in het beoordelingskader

In het beoordelingskader staan de eisen van het Initiatief waaraan importerende bedrijven moeten voldoen. De eisen worden elk jaar hoger. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op https://www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen. Hier vindt u ook ons Plan van Aanpak.

Nibo Stone groeves en fabrieken 1

Er zijn al belangrijke stappen gezet

In het eerste kwartaal van 2021 verscheen de eerste jaarrapportage van het Intitatief TruStone waaruit blijkt dat bedrijven al belangrijke stappen hebben gezet richting verantwoorde natuursteenketens. Deelnemende bedrijven hebben een groeiend inzicht in de herkomst van hun materialen en een deel van de bedrijven draagt al bij aan verbeteringen van arbeids- en mensenrechten en milieuomstandigheden in de keten. Meer over de jaarrapportage leest u hier.

Maurice 320 260

Wilt u praten over dit onderwerp?

Neem contact op met Maurice van Nieuwenborg voor het maken van een afspraak.