Nibo Stone NL
Afspraak

Earthworm Foundation

Eén van die initiatieven is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Vlaamse importeurs en Earthworm Foundation, voormalig TFT. Dit is een internationale non-profit organisatie die helpt om verantwoord geproduceerde producten te winnen, produceren en verkopen. Denk hierbij aan hout, natuursteen, koffie en suiker. TFT heeft hiertoe het Responsible Stone Program (RSP) opgesteld. In deze gedragscodes komen onderwerpen aan bod zoals verbod op kinderarbeid en discriminatie, lonen op een leefbaar niveau, een gezonde en veilige werkplek en rekening houden met milieu en omgeving. Stap voor stap helpen de importeurs hun leveranciers, ook met de inzet van lokale agenten via TFT, om bepaalde doelen te behalen. Eén van de grootste leveranciers van Nibo Stone in China werkt actief mee aan het TFT programma en behaalde zo in 2015 het level 1 niveau.

Er zijn ook enkele andere importeurs die het daadwerkelijk gelukt is om samen met een aantal (locale) NGO’s een kinderarbeid vrije zone mee op te zetten. Maar een eenduidige roadmap waarmee ze naar opdrachtgevers kunnen aantonen dat ze risico’s in de keten adresseren en aanpakken en anderzijds ook daadwerkelijk maatregelen kunnen nemen om ter plaatse van de winning en verwerking van het materiaal de risico’s te reduceren, ontbreekt nog.

Een integrale aanpak, waarbij de vraagkant en de aanbodkant zich beide committeren, is de basis voor een winsituatie. Door het genereren van een concrete vraag naar duurzaam geproduceerde natuursteen door de overheid wordt het voor leveranciers interessant om hier tijd, energie en geld in te steken en leveren deze inspanningen aan de bron ook daadwerkelijk verbetering van de situatie op.

Juist het uitblijven van de vraag naar duurzame natuursteen zorgde ervoor dat de industrie animo verloor om hier nog tijd en energie in te steken. Hier lijkt nu verandering in de komen doordat de Rijksoverheid ondertekenaar is van het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016 – 2020. Dit Manifest richt zich op het bevorderen van maatschappelijk verantwoord inkopen door (mede)overheden, waarbij de toepassing van de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) wordt toegepast bij aanbestedingen. Vanaf maart 2018 gaat een groot aantal gemeenten in Nederland in hun aanbestedingen al eisen stellen.

Initiatieven IMVO
Rijksoverheid, brancheorganisaties, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties (NGO's) hebben de handen ineen geslagen.
We vinden het belangrijk dat de winning/verwerking van natuursteen duurzaam plaatsvindt en hebben voor 5 jaar doelen gesteld.
We werken aan een verbetering van de leefomgeving van arbeiders in groeves en fabrieken waarbij het milieu zo min mogelijk wordt geschaad.