Nibo Stone NL
Groeve(2)

Gegarandeerde kwaliteit

100% puur natuursteen

Garantiecertificaat

Iedere klant ontvangt desgewenst bij zijn aankoop een garantiecertificaat. Nibo Stone geeft een garantie van 5 jaar op natuurstenen afbouwelementen. Bij ieder project dat door Nibo Services wordt verzorgd, wordt eveneens een garantieverklaring verstrekt. Nibo Stone geeft op de levering van natuursteen afbouwelementen een garantie van 5 jaar. Op de hechting van afbouwelementen geldt een garantie van 10 jaar. Ook bij gevelprojecten wordt een garantieverklaring verstrekt met een looptijd van 10 jaar voor geventileerde gevelbekleding op het niet losraken van de aanwezige verankering van het natuursteen en/of van de achterconstructie, het niet corroderen van (delen van) de verankeringsconstructie en het niet losraken en/of verzakken van (gelijmde delen van) de gevelbekleding. De klant kan rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product, een betrouwbare dienstverlening, betrokken voorlichting en specialistisch advies, heldere afspraken en een uitstekende service en nazorg.

Volledige controle op supply-chain

Om de kwaliteitsgarantie van ons 100% puur natuursteen te kunnen waarborgen, kopen we rechtstreeks in bij groeves over de hele wereld. We maken daarbij geen gebruik van tussenhandelaren. Op die manier weten we wat we in huis halen en blijft de continuïteit van onze voorraden gewaarborgd. We reizen regelmatig naar de groeves om na te gaan of de kwaliteit van het natuursteen aan onze eisen voldoet, maar ook omdat we er zeker van willen zijn dat de arbeidsomstandigheden goed zijn en dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de natuur. Het gehele proces van winning in de groeve tot aan de uiteindelijke levering bij de klant wordt volledig gecontroleerd door eigen vakmensen die strenge kwaliteitssystemen hanteren.

Samen LEAN werken

Geïnspireerd op de LEAN-filosofie werkt Nibo Stone structureel en systematisch aan enerzijds een verbetering van de werkprocessen en anderzijds een verhoging van het kennisniveau van medewerkers. Door de inzet van meetbare kritische prestatie-indicatoren kunnen we de toegevoegde waarde van de doorgevoerde verbeteringen ook daadwerkelijk meten. Hierdoor bereiken we een kwalitatief beter productieproces tegen lagere kosten en is een snellere levering mogelijk.

A guaranteed quality