Nibo Stone NL
Groep  Nibo  Stone  V1

Gedegen kennis en vakmanschap

Voor de generaties na ons

De kwaliteit van onze producten komt voort uit passie en liefde voor het steenhouwersvak. In de afgelopen eeuw is een schat aan kennis en expertise opgebouwd die we borgen voor de generaties na ons. We realiseren ons dat het succes afhankelijk is van de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers. We stimuleren en begeleiden hen om het beste uit zichzelf te halen. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers heeft onze speciale aandacht. We zetten opleidingstrajecten op met interne en externe scholingen. Nibo Stone is een erkend leerbedrijf dat ook minder kansrijke arbeidskrachten een mogelijkheid biedt voor individuele ontplooiing. Tegelijkertijd maken we graag gebruik van de kennis en expertise van onze oudere medewerkers. Door de inzet van diverse regelingen is de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers gewaarborgd.

Committed employees with professional expertise