Nibo Stone

Ik heb een klacht

Nibo Stone streeft naar een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam product. Toch kan er iets mis gaan. Graag horen wij dat zo spoedig mogelijk van je Dit kan uiteraard in onze showrooms tijdens openingstijden. Je kunt ons ook via mail of telefonisch bereiken. Wij zullen je klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk de eerstvolgende werkdag voor 17.00 uur in behandeling te nemen. Je ontvangt hiervan bericht.

Bestelling wordt beschadigd aangeleverd

Wanneer je een bestelling krijgt aangeleverd die ernstig en zichtbaar beschadigd is, dien je de levering direct te weigeren. Indien je ons hiervan per e-mail (info@nibostone.nl) op de hoogte brengt, zullen wij er zorg voor dragen dat je bestelling zo spoedig mogelijk opnieuw wordt bezorgd.

Bestelling blijkt beschadigd na controle of is niet conform overeenkomst

Controleer direct na levering of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en conform eventueel monster. Wij vragen je vriendelijk om beschadigingen, gebreken of andere klachten onder nauwkeurige opgave van de aard en de oorzaak van de klacht per e-mail (info@nibostone.nl) aan ons door te geven, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen een termijn van 2 dagen nadat u de goederen in ontvangst genomen heeft. Mocht je klacht leiden tot retourzending van de goederen, ontvang je van ons verdere instructies voor de retourzending.

We willen enthousiaste en tevreden klanten en zullen daarom onze uiterste best doen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.