Nibo Stone

Actievoorwaarden Win een vloerencheque t.w.v. € 500

 1. De actie loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.
 2. Iedere maand wordt er 1 vloerencheque verloot via naamloting.nl.
 3. Daarnaast worden er 5 vloerencheques verloot onder iedereen die tussen 15 december en 2 maart een afspraak heeft geboekt via het online boekingssysteem van Nibo Stone.
 4. De winnaar wint een vloerencheque t.w.v. 500,- (zegge vijfhonderd euro) vrij te besteden in de showroom van Nibo Stone, enkel aan tegels.
 5. De cheque dient in één keer te worden verzilverd, dat wil zeggen dat de totale aankoopsom een waarde dient te hebben van ten minste 500,- bij besteding.
 6. De vloerencheque dient binnen 3 maanden verzilverd te worden. Hierna komt de vloerencheque te vervallen. Dit betekent een aankoop binnen 3 maanden, de leverdatum mag later zijn.
 7. Winacties worden uitgeschreven door Nibo Stone, gevestigd in Venlo. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 8. Deelname aan deze actie is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een kaartje volledig invult in de showroom van Nibo Stone en inlevert bij de verkoopadviseur of wanneer je tussen 15 december en 2 maart een afspraak hebt geboekt via het online boekingssysteem van Nibo Stone. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 9. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een maandactie. Bij een volgend bezoek en een volgende maand kan weer opnieuw worden deelgenomen.
 10. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 11. Van de trekking en prijsuitreiking wordt beeldmateriaal gemaakt. Dit wordt voor marketingdoeleinden gebruikt. Wanneer je deelneemt aan de loting, ga je hiermee akkoord.
 12. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of Duitsland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 13. Nibo Stone kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 14. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd, enkel kan een link naar de trekking van naamloting.nl op verzoek worden gestuurd.
 15. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 16. Medewerkers van Nibo Stone zijn uitgesloten van deelname.
 17. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Nibo Stone voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 18. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nibo Stone.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.